หน้าหลัก

กำหนดการรายงานตัวเพื่อจับฉลากและมอบตัวของนักเรียนชั้น ม.1

วันที่ 12 มิ.ย. 63 จับฉลากและรายงานตัว

วันที่ 13 มิ.ย. 63 วันมอบตัว

แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาในการมอบตัว ม.4 เป็นวันอาทิตย์ ที่ 14 มิ.ย. 63

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกรับทุน ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 แผนการเรียน

>>> ห้องเรียนพิเศษ GEP วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
>>> วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
>>> ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
>>> ภาษาอังกฤษ - สังคม
>>> ภาษาอังกฤษ - จีน
>>> ภาษาอังกฤษ - ญี่ปุ่น
>>> ภาษาไทย - สังคม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2563 ทุกแผนการเรียน (ห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม และนักเรียนทั่วไป)

สำหรับแจ้งเรื่อง หรือ สอบถามเพิ่มเติม